DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag

Tommerup og Broholm sogne er et par aktive fynske sogne med mange gode tilbud – også for dig!

Eftermiddagsmøde

Tirsdag den 26. marts kl. 15 i Broholm menighedshus

Se her!

Fortællekoncert

Onsdag den 8. maj kl. 19:00

Kirkemusikalsk kalender i toner og ord
med Pavel Refsgaard Jensen og Palle Jensen.

Se her!

Hotdoggudstjeneste

Tirsdag den 17. maj kl. 17:30

Denne gang foregår det – hvis vejret tillader det – i den underdørs kirke, “Refugiet” på Broholm kirkegård. Det er Svend Faarvang, der har tilrettelagt gudstjenesten sammen med FDF-erne, og vi håber naturligvis på godt vejr. Efter gudstjenesten spiser vi hotdogs i det fri – eller i Broholm menighedshus. Som sædvanlig er det for børn i alle aldre, og det er ganske gratis!

Billeder fra konfirmandturen til København 12. april 2018

Se her hvad Fyens.dk skriver om gudstjenesten den 24. – 12. kl 10 i Broholm kirke

Broholm Tommerup Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før


kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks