DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag


Tommerup og Broholm sogne er et par aktive fynske sogne med mange gode tilbud – også for dig!

Høstgudstjeneste

Så er det igen blevet tid til at holde høstgudstjenester.
Det foregår søndag d. 27. september kl. 10.30 i
Broholm kirke og søndag d. 4. oktober kl. 10.30
i Tommerup kirke. Ved begge gudstjenester vil vore
smukke høstsalmer blive sunget, og der bliver også
samlet ind til forskellige formål.

Hotdoggudstjeneste

Tirsdag den 29. september kl. 17:30 i Refugiet ved Broholm Kirke

Denne gang vil Rasmus Laursen fortælle bibelhistorie om den fortabte søn, og bagefter spiser vi hotdogs.
Som sædvanlig er det for alle børn samt forældre, bedsteforældre og andre interesserede, og det er gratis!

September-Eftermiddagsmøde

Tirsdag den 29. september kl. 15 er der igen eftermiddagsmøde i Broholm menighedshus. Vi skal denne gang høre Karsten Nissen, der er tidligere biskop i Viborg stift, fortælle om ”Dramaer og glæder ved den kirkelige genforening i 1920”.

Fejring af den nye højskolesangbog

Den 17. november kl. 19.30 på Tommerup efterskole

Se mere her!

Højskolesang i Tommerup sognehus.

Hver onsdag i lige uger kl. 10.30 til 11.30
Tommerup sognehus, Kirkebjerg 2,
v. Dorte Andersen og Bente Vestergaard

Se her!

 

Præstesekretær Helga Skovsgaard kan træffes telefonisk hver onsdag og fredag mellem 8 og 13 på tlf. 64 76 12 54. Man kan også sende en mail til hesk@km.dk

Kirkebogsførende sognepræst Svend Faarvang kan træffes på tlf. 64 76 12 54 eller 28 12 25 49. Man kan også sende en mail til svend@faarvang.com eller svf@km.dk

Sognepræst Karen Frendø Ebbesen kan træffes på tlf. 61 70 62 17 eller pr. mail: kafe@km.dk

 

 

Broholm

Tommerup

Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før


kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks