DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag
Tommerup Kirke

Tommerup Kirke

Der var engang en fornem frue, som var på vej til kirke. Hestene for vognen blev imidlertid sky og løb løbsk. I sin angst lovede fruen, at hvis hun blev reddet, ville hun bygge en kirke i Tommerup. Fruen blev reddet, og Tommerup fik sin kirke, fortæller sagnet.

Tommerup Kirke er en romansk kirke, der ligger på Kirkebjerg i Tommerup. Adresse behøver man dog ikke for at finde den smukke kirke, som troner højt på sin græs-klædte bakke. Tidligere var der kirkegård ved kirken, men en ny kirkegård på den anden side af vejen blev taget i brug i 1875.

Sit nuværende udseende fik Tommerup Kirke i 1920, hvor tårnet blev bygget højere og forsynet med blindinger og kamtakker. I mange år forinden havde kirken selv på en almindelig søndag været fuld – bl.a. takket være mange elever fra Tommerup Højskole. Tilbygningen, sideskibet “Fredsfløjen”, blev indviet selveste juleaften 1920. Navnet kom sig af fredsslutningen efter 1. Verdenskrig.

Alterparti

Alterparti

Inde i kirken er altertavlen måske kirkens smukkeste smykke. Den er fra midt i 1600-tallet og overdådigt prydet af søjler, udskårne krigere og engle, og ser man nøjere til, har hver enkelt sit eget udtryk som efter levende model.

Alterbilledet, den hellige nadver, er fra 1742 og til alt held fundet beva-ringsværdigt, afrenset og indsat på sin gamle plads efter i en årrække at have været forvist til tårnrummet. Restaureringen fandt sted i første halvdel af 1960’erne.

Prædikestolen blev ligeledes restaureret og befriet for sin gamle, brune bemaling. De fire evangelister træder nu tydeligt frem, Markus med forgyldt løve, Johannes med ditto ørn, Lukas med oksen og Mattæus med mennesket med vinger. Det er en hel billedbog, som man kan fortælle børn om, og som går igen fra kirke til kirke. Symbolerne stammer fra det gamle Ægypten, hvor Farao hvert år ofrede en løve, en ørn, en okse og et menneske til de fire verdenshjørner.

Alterbillede og prædikestol blev bekostet af daværende kirkeejer, søkaptajn Jacob Tommerup. Hans våben, en stjerne og to korslagte kanoner på rød bund, findes på prædikestolen sammen med hustruen, Else Kirstine Rosenvinges våben. Dette er delt i to felter, en blå rose på hvid bund og en hvid vinge på rød bund. Øverst parrets initialer og nederst årstallet 1742. Hovedet, som bærer prædikestolen, er givet Jacob Tommerup selv.

Tekst: Margit Egdal,

Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup

Her er nogle billeder af Tommerup kirke:

Tommerup kirke vinter

Tommerup kirke vinter

 

Sådan finder du vej til Tommerup kirke

Broholm

Tommerup

Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før
kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks