DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag
Broholm kirke

Broholm Kirke

I 1865 blev Tommerup station lagt nord for Tommerup by, men først da Assensbanen blev koblet på i 1884, voksede stationsbyen for alvor op.

Tommerup er fra gammel tid en vakt egn, og da de mange kirkegængere både fra stationsbyen og de omkringliggende sogne havde 4-8 km til kirke, opstod ønsket om en ny kirke. I 1902 blev der nedsat et kirkeudvalg. Der blev trukket grænser for det ny kirkedistrikt, og en indsamling blev sat i gang.

Gården Store Broholm skænkede byggegrunden til kirken, som derfor fandt sin plads på Kirkevej 32 og kom til at hedde Broholm Kirke. Grundstenen blev lagt i 1906. Den valgte arkitekt var kgl. bygningsinspektør Vilhelm Petersen, Odense.

Han brugte samme tegning både til Broholm Kirke og til Vor Frelsers Kirke i Odense, så de to kirker ligner hinanden ret meget, og genbruget var en besparelse for Broholm Kirke.

Offerviljen til den ny kirke var stor. Da kirken blev indviet den 2. juni 1907, var inventaret i høj grad gaver fra beboere i stationsbyen, og yderligere blev der skænket alterstager, alterbægre, dåbsfad og kande, kirkeskibet “Haabet” osv. Blandt de nyere gaver ses Lotte Olsens bronze-relief om Jesu fødsel og Per Ravns hørblå antependium, dvs. klædet på alterbordet. Per Ravn har også stået for kirkens smukke farvesætning, som blev præsenteret i påsken 2001, da kirken genåbnede efter mange måneders restaurering.

Altertavlens farver eksploderer ud i kirkerummet i guld, purpur og violet. Selve altertavlen er fra 1907 og udført af to kvindelige kunstnere. Mille Madsen har udskåret den skønneste skønvirke-ramme til altertavlen. Denne er malet af Tony Müller og viser Kristus og den samaritanske kvinde ved brønden i Sykar.

Der er det særlige ved Broholm Kirke, at den vender “forkert”. Normalt vender tårnet mod vest, men her er det nærmest modsat. Måske skyldes det et ønske om at kunne gå direkte fra vejen til indgangen. Eller måske gør forskelle i terrænet sig gældende. På selve kirkegården er der således en terrænforskel på 28,5 meter.

Højt hævet på bakkedraget over stationsbyen står Broholm Kirke med skoven som baggrund og kirkegården anlagt i terrasser. Tæt forbundet med naturen. På kirkegården ses mindesten for politibetjent Peder Cornelius Madsen, død i 1945 under udførelse af sabotage.

Tekst: Margit Egdal,

Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup

Sådan finder du vej til Broholm kirke:

 

Broholm

Tommerup

Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før
kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks