DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag

SOGNEPRÆSTERNE:

Præstesekretær Helga Skovsgaard
Træffes i Tommerup sognehus onsdag og fredag kl. 8 – 13 samt på tlf. 64 76 12 54 i samme tidsrum.
Email:  hesk@km.dk

Sognepræst Karen Frendø Ebbesen (Kbf.)
Træffetid efter aftale. Mandag fridag.
Tlf. 61 70 62 17  Email:  kafe@km.dk. .

Sognepræst Tonny Aagaard Olesen
Træffetid efter aftale
Tlf.  20 47 17 31  Email:  tao@km.dk

TOMMERUP SOGN:

Spørgsmål vedr. gravsteder og pasning af disse
Kirkegårdskontoret – tlf. 64 71 21 43
Åbent mandag, tirsdag, onsdag 9.30-15.
torsdag 9.30-16 og fredag 9.30-14.

Organist Ib Berg,
Torpevænget 7, Årslev, tlf. 20 41 66 87.
e-mail: ibberg@gmail.com

Kirkesanger Helga Skovsgaard,
Nyvej 60, tlf. 64 76 22 42

Kirkesanger Svend Åge Nielsen,
Kløvermarksvej 3, Brylle, tlf. 64 75 18 02.

Kirkeværge Søren Snogdal-Bech,
Skovstrupvej 35, tlf. 64 76 34 74.

Menighedsrådsformand Helle Jakobsen,
Møller Eriksensvej 18, Tommerup, tlf. 72 53 19 18.

BROHOLM SOGN:

Graver Mikal Steimle Rasmussen
træffes normalt i Broholm graverhus – tlf. 23 31 53 55 – hverdage undt. mandage kl. 9.30-10 og 12-12.30.
E-mail: broholmk@gmail.com

Organist Ib Berg,
Torpevænget 7, Årslev, tlf. 20 41 66 87.
e-mail: ibberg@gmail.com

Kirkesanger Helga Skovsgaard,
Nyvej 60, tlf. 64 76 22 42 – og

Kirkesanger Svend Åge Nielsen,
Kløvermarksvej 3, Brylle, tlf. 64 75 18 02.

Kirkeværge Jørgen Skov
Tallerupvej 19, tlf. 64 76 12 30.

Menighedsrådsformand Bodil Vestergaard Madsen,
Stenløkkevænget 4, tlf. 29 79 17 55.

Broholm menighedshus: Kirkevej 28

Broholm

Tommerup

Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før
kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks