DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag

 

SOGNEPRÆSTERNE:

Svend Faarvang,
Kirkebjerg 2,
5690 Tommerup,
tlf. 64 76 12 54,
træffes alle dage – undtagen mandag, som er fridag.
an også kontaktes på 28 12 25 49 eller: svend@faarvang.com eller svf@km.dk

Annette Kjær Jørgensen,
Hvidkildevænget 11,
5230 Odense M,
tlf. 29 27 65 91.
Kan også kontaktes pr. e-mail: akt@km.dk

Præstesekretær Helga Skovsgaard
træffes i sognehuset hver onsdag og fredag mellem 8 og 13.
Kan også kontaktes pr. e-mail: hesk@km.dk

TOMMERUP SOGN:

Graver Flemming Tommerup Kaa
træffes normalt i graverhuset på Tommerup kirkegård, Nørremarksvej 2 – tlf. 21 60 83 09 – hverdage undt. mandage kl. 9.30-10 og 14.30-15. Kan også kontaktes pr. e-mail: graver.tommerup@gmail.com

Organist Ib Berg,
Torpevænget 7, Årslev, tlf. 20 41 66 87.

Kirkesanger Helga Skovsgaard,
Nyvej 60, tlf. 64 76 22 42

Kirkesanger Svend Åge Nielsen,
Kløvermarksvej 3, Brylle, tlf. 64 75 18 02.

Kirkeværge Kurt Jørgensen,
Brunsegårdsvej 37, tlf. 60 22 26 18.

Menighedsrådsformand Peter Munk Povlsen,
Sortebrovej 19, tlf. 29 28 11 72.

BROHOLM SOGN:

Graver Niels Erik Pedersen
træffes normalt i Broholm graverhus – tlf. 64 76 34 62 – hverdage undt. mandage kl. 9.30-10 og 12-12.30.
E-mail: broholmk@mail.dk

Organist Ib Berg,
Torpevænget 7, Årslev, tlf. 20 41 66 87.

Kirkesanger Helga Skovsgaard,
Nyvej 60, tlf. 64 76 22 42 – og

Kirkesanger Svend Åge Nielsen,
Kløvermarksvej 3, Brylle, tlf. 64 75 18 02.

Kirkeværge Jørgen Skov
Tallerupvej 19, tlf. 64 76 12 30.

Menighedsrådsformand Bodil Vestergaard Madsen,
Stenløkkevænget 4, tlf. 29 79 17 55.

Broholm menighedshus: Kirkevej 28

Broholm Tommerup Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før


kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks