DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag

HVAD GØR MAN, NÅR …?

På kirkekontoret i Tommerup og Broholm sogne kan vi hjælpe dig med mange ting – lige fra nye attester til aftaler om kirkelige handlinger og meget mere.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, du måske har:

FØDSELSANMELDELSE

Fødselsanmeldelsen sendes fra sygehus/jordemoder til kirkekontoret, som registrerer fødslen i CPR systemet.

Hvis moderen er ugift, kan der indsendes en “Omsorgs og ansvars-

erklæring”, hvis I ønsker sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Anmeldelsen skal ske digitalt på borger.dk

Læs mere om anmeldelse af fødsel samt omsorgs- og ansvarserklæring her

DÅBdaab

i Tommerup eller Broholm kirke:

Hvis man ønsker at blive døbt eller få sit barn døbt i vore kirker, skal man henvende sig på kirkekontoret (tlf. 64 76 12 54 eller hesk@km.dk) eller til en af præsterne for at aftale, hvilken søn- eller helligdag man ønsker dåben.

Ved en dåb skal der være mindst 2 og højst 5 faddere – hvoraf mindst 2 skal være til stede ved dåben. Fadderne skal være døbt med en kristen dåb.

Kirkekontoret kan oplyse om evt. tvivlsspørgsmål med hensyn til navneloven og rådgiver meget gerne.

Inden dåben aftales en samtale med præsten.

Når barnet er døbt går der automatisk besked til folkeregisteret, som derefter sender et sundhedskort.

HVAD SKAL BARNET HEDDE?

Et barn skal navngives inden 6 måneder efter fødselen. Se her en liste over de mange godkendte fornavne:

Godkendte navne

NAVNEÆNDRING

Navneændring foretages digitalt på borger.dk, hvor det også er muligt at betale for navneændringen, som koster 510 kr – undtagen navneændring i forbindelse med vielse.

Kirkekontoret oplyser og rådgiver meget gerne om navneloven.

Du kan også se mere på borger.dk

BRYLLUP

i Tommerup eller Broholm kirke

Hvis man ønsker at blive viet i en af vore kirker, skal man henvende sig til kirkekontoret eller til en af præsterne.

Når tidspunktet for brylluppet er aftalt, skal man have udstedt en “prøvel-sesattest” fra kommunen, man bor i. Den skal afleveres på kirkekontoret sammen med evt. ønsker om navneændring. (Læs mere på borger.dk).

Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel ved vielsen.

I forbindelse med samtalen med præsten skal I vælge 3 eller 4 salmer.

Salmerne vælges fortrinsvis fra Den danske salmebog – andre salmer eller sange efter aftale med præsten.

Pyntning af kirken – snak med graveren

Fotografering – snak med præsten

Sang og musik – snak med præsten eller organisten

Her er nogle forslag til salmer til vielsen:

KIRKELIG VELSIGNELSE

Hvis man ønsker kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab, henven-der man sig til kirkekontoret eller præsterne og aftaler tidspunkt for den kirkelige handling.

Herefter aftales tid med præsten til en personlig samtale.

BEGRAVELSE/BISÆTTELSEbuket

I forbindelse med et dødsfald henvender de fleste sig til en bedemand, som ordner det praktiske med præstesekretær og præst.

Dødsfald og anmodning om begravelse/ligbrænding skal ske digitalt på borger.dk

Umiddelbart efter dødsfaldet udfærdiger lægen en dødsattest, som afleveres til bedemanden/kirkekontoret.

Desuden udfærdiges en dødsanmelselse digitalt. Af dødsanmeldelsen skal det fremgå, om afdøde skal bisættes eller begraves, hvorfra den kirkelige handling skal foregå og hvilken kirkegård, der ønskes benyttet.

Man kan enten selv eller gennem bedemanden aftale tidspunkt med præsten for den kirkelige handling samt en personlig samtale.

Hvis afdøde har udtykt ønske om enten at ville brændes eller jord-begraves, skal ønsker, som afdøde har fremsat, efterkommes. Hvis ikke afdøde har tilkendegivet at ville brændes eller begraves, afgøres dette af de nærmeste pårørende.

Hvis afdøde ved sin død var medlem af folkekirken, anses det som udtryk for ønske om, at en præst skal medvirke ved begravelseshandlingen, med mindre det godtgøres, at afdøde – uanset religiøs tilknytningsforhold – ikke ønskede en kirkelig handling.

På tilsvarende måde må det respekteres, hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, anses det som udtryk for et ønske om, at der ikke skal medvirke en præst ved begravleseshandlingen.

Borgelige begravelser kan ikke finde sted fra en kirke.

IND- OG UDMELDELSE

Ved dåben i en af vore kirker bliver man medlem af Folkekirken. Er man ikke medlem, men ønsker at blive det, skal man tage kontakt til en af præsterne. Ønsker man at melde sig ud af folkekirken, skal man henvende sig på kirkekontoret medbringende en skriftlig anmodning om udmeldelse.

Broholm

Tommerup

Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før
kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks