DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag

SOGNEPRÆSTERNE:

Svend Faarvang,
Kirkebjerg 2,
5690 Tommerup,
tlf. 64 76 12 54,
træffes alle dage – undtagen mandag, som er fridag.
Kan også kontaktes på 28 12 25 49 eller: svend@faarvang.com eller svf@km.dk

Karen Frendø Ebbesen
kan kontaktes på 61 70 62 17 eller pr. e-mail: kafe@km.dk

Præstesekretær Helga Skovsgaard
træffes i sognehuset hver onsdag og fredag mellem 8 og 13.
Kan også kontaktes pr. e-mail: hesk@km.dk

TOMMERUP SOGN:

Spørgsmål vedr. gravsteder og pasning af disse
Kirkegårdskontoret – tlf. 64 71 21 43
Åbent mandag, tirsdag, onsdag 9.30-15.
torsdag 9.30-16 og fredag 9.30-14.

Organist Ib Berg,
Torpevænget 7, Årslev, tlf. 20 41 66 87.
e-mail: ibberg@gmail.com

Kirkesanger Helga Skovsgaard,
Nyvej 60, Tommerup, tlf. 64 76 22 42

Kirkesanger Svend Åge Nielsen,
Kløvermarksvej 3, Brylle, tlf. 64 75 18 02.

Kirkeværge Søren Snogdal-Bech
Skovstrupvej 35, Tommerup, tlf. 64 76 34 74.

Menighedsrådsformand Peter Munk Povlsen,
Sortebrovej 19, Tommerup, tlf. 29 28 11 72.

BROHOLM SOGN:

Graver Niels Erik Pedersen
træffes normalt i Broholm graverhus – tlf. 64 76 34 62 – hverdage undt. mandage kl. 9.30-10 og 12-12.30.
E-mail: broholmk@mail.dk

Organist Ib Berg,
Torpevænget 7, Årslev, tlf. 20 41 66 87.
e-mail: ibberg@gmail.com

Kirkesanger Helga Skovsgaard,
Nyvej 60, Tommerup, tlf. 64 76 22 42 – og

Kirkesanger Svend Åge Nielsen,
Kløvermarksvej 3, Brylle, tlf. 64 75 18 02

Kirkeværge Jørgen Skov,
Tallerupvej 19, Tommerup St., tlf. 64 76 12 30.

Menighedsrådsformand Bodil Vestergaard Madsen,
Stenløkkevænget 4, Tommerup St., tlf. 29 79 17 55.

Broholm menighedshus: Kirkevej 28, Tommerup St.

Broholm

Tommerup

Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før


kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks