DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag

KONFIRMANDFORBEREDELSE

i Tommerup og Broholm sogne

KONFIRMANDFORBEREDELSE ER ET TILBUD om at lære noget mere om, hvad kristendom og tro er for noget. I Tommerup og Broholm sogne foregår konfirmandforberedelsen, når man går i 7. klasse.

DET ER FRIVILLIGT at “gå til præst”, og det er også frivilligt,

om man vil konfirmeres. Men dengang vi blev døbt, sagde Gud

“ja” til, at vi må være Hans børn og høre til i Hans kirke. Det “ja”

kan man så få lejlighed til at få bekræftet – både gennem konfirma-

tionsforberedelsen og gennem selve konfirmationen.

KONFIRMATION BETYDER BEKRÆFTELSE, og det, man får bekræftet, er altså Guds “ja”, dvs. at Gud altid vil være med os og holde af os.

(OBS! Man kan godt gå til konfirmandforberedelse, selv om man ikke er døbt. Hvis man så gerne vil konfirmeres, kan man blive døbt undervejs – f.eks. ved en helt “privat” gudstjeneste.)

KONFIRMANDFORBEREDELSE ER UNDERVISNING OG

SAMTALE om mange forskellige ting, som har noget med kirke, kristendom, tro og livsholdninger at gøre. I løbet af forberedelsestiden vil vi ofte tale om “livets store spørgsmål” – såsom: Hvordan er det hele blevet til? Hvis Gud er god, hvorfor er der så så meget ondt i verden? Og hvad betyder det at elske sin næste?

KONFIRMANDFORBEREDELSEN BESTÅR AF: Undervisning og gudstjeneste. Der er to undervisningstimer i konfirmandstuen hver uge, – og gennem deltagelse i gudstjenesten i kirken om søndagen er der mulighed for at lære den bedre at kende. Det er en god idé, at konfirmander og forældre følges ad til gudstjeneste.

For Tommerup- og Broholm-konfirmander bliver der i efteråret en udflugt til Odense, og til foråret bliver der også et tilbud om en udflugt til Roskilde og København. Til denne udflugt giver menighedsrådet et tilskud, men der vil også være deltagerbetaling.

Konfirmandforberedelsen afsluttes med konfirmation til foråret.

OBS! Vær opmærksom på, at man som hovedregel går til konfirmandforberedelse og konfirmeres i det sogn, hvor man bor.

Broholm

Tommerup

Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før
kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks