DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag

Konfirmation 2021 v. sognepræst Karen Frendø Ebbesen 

Konfirmander med bopæl i Broholm sogn, som går i Tallerupskolens 7. A og 7. B skal have Karen Frendø Ebbesen til konfirmandforberedelse.

Broholmkonfirmander fra 7.A går til forberedelse torsdag morgen kl. 8.10-9.40

Broholmkonfirmanderne fra 7.B går til forberedelse onsdag morgen kl. 8.10 og 9.40

Første gang er onsdag d. 23. september (B-klassen) og torsdag 24. september (A-klassen).

Alle Broholm konfirmanderne bliver konfirmeret i Broholm kirke holdvis Store Bededag den 30. april 2021.  

Broholm

Tommerup

Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før


kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks