DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag

Kirketjener søges

Kirketjener – Deltidsjob 2-3 timer pr. uge – Tommerup Kirke (studiejob – efterlønner el. lignende)

En stilling som kirketjener ved Tommerup Kirke, Tommerup Sogn er ledig. Stillingen ønskes besat  pr. 1. marts eller pr. 1. april 2021.

Stillingen er på 2 timer pr. uge, som primært vil ligge søndag formiddag i forbindelse med gudstjenesterne i Tommerup Kirke. Enkelte uger dog ca. 4 timer pr uge, idet der nogle uger kan være en aftensgudstjeneste, fyraftensgudstjeneste el. lignende en hverdag i løbet af ugen. Derudover vil der i forbindelse med højtiderne være lidt flere gudstjenester, og dermed et par timer mere i forbindelse med hver af disse gudstjenester.  

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

Arbejdet består af almindelig klargøring til gudstjenesterne, f.eks. flaghejsning, uddeling af salmebøger, salmenumre sættes på tavler, lys og mikrofoner tændes, altergang klargøres samt andet forefaldende arbejde i forbindelse med gudstjenesterne.

Tommerup Sogn har ca. 2000 indbyggere. Stillingen ønskes besat af en person som har lyst til at være en synlig del af gudstjenesten og som er god til at begå sig blandt kirkegængerne, som er mennesker i alle aldre.

Vi forventer, at du:

  • Vi forventer at du kan være deltagende i sognets gudstjenester på søndage og på helligdage, og at du kan indgå som en fast del af kirkens personale og har lyst til at stå for de praktiske opgaver som hører med til kirketjener jobbet. 

Ansættelse sker ved Tommerup Sogns Menighedsråd beliggende Kirkebjerg 2, 5690 Tommerup

Ansættelsen er p.g.a. det lave timetal ikke omfattet af en overenskomst.

Timelønnen vil – i nutidskroner – være på ml. 165 kr. og 175 kr, afhængig af kvalifikationer. Lønnen reguleres med den til enhver tid gældende reguleringsprocent.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Anette Bøgebjerg Vig på telefonnummer 2979 2638.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Anette Bøgebjerg Vig, Kamgårdsvej 94, 5690 Tommerup eller på mail til 7794fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 19. februar 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i løbet af uge 8.

Det må forventes at der vil blive indhentet referencer.

Broholm

Tommerup

Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før


kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks