DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag

EN SLAGS DÅBSSALME

Her er en slags dåbssalme – forfattet af sognepræst Svend Faarvang og med melodi af Anne-Sofie Faarvang:

Tænk på øjeblikket, hvor mandaab
får sit barn, den lille ny.
At Gud findes, det forstår man,
når et liv får sin debut.
Hvilken jubel, hvilket jag,
når man ser den lille sag
– og ser frem mod stjernestunder
med det lille, store under!

Denne lille undermåler
glæder os til overmål,
og vor glæde overstråler
nemt en smule skrig og skrål.
At vort barn vil glæder få,
kan vi tro og stole på,
når det lægges i Guds hænder,
han, som lys i mørke tænder.

Hele verden ligger åben,
alting er en mulighed,
for vi finder her i dåben
livets sande ophavssted.
Med en lille smule vand
bliver den, som intet kan,
til et barn, som Gud har givet
med sit ja-ord selve livet.

For et barn er det utroligt,
at det døbes og får navn
og så ganske trygt og roligt
tages i Vorherres favn.
Nu har det en far og mor
her på denne smukke jord
og har også – hele livet –
få’t en Far i Himlen givet.

På sin vej ud i alverden
har det en at følges med,
for Gud vil i al dets færden
aldrig svigte noget sted.
Tænk, at så’n en dejlig én
også er Guds øjesten:
Mens det lille hjerte banker,
er det i Vorherres tanker!

Denne lille nybegynder
er nu hjulpet godt på vej,
for Gud kender vore bønner
og vor verdens hurlumhej.
Og os alle – hver især –
har han helt utrolig kær.
Det er livets sande lykke!
Nåde uden sidestykke!

Én ting skal vi helt forstå, at
når det mørkner heromkring,
og alt føles som en grå nat:
Livet er en given ting!
Vor og Jesu egen far
gi’r en gave dyrebar:
Dåben, hvor den kære lille
møder selve livets kilde.

Så er der jo kun tilbage,
at vi si’r af hjertet tak.
Gud er med os alle dage,
– hører vort hurra og ak!
Aldrig skal vi tvivle på,
at fra vi er bittesmå,
er der kun én levemåde:
Vi skal leve af Guds nåde!

Tekst: Svend Faarvang 2010
Melodi: Anne-Sofie Faarvang 2010
– eller: Tag det sorte kors fra graven,
Lasse Lunderskov 1983

Broholm

Tommerup

Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før
kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks