DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag

Uncategorized

Luthermaraton i Tommerup Kirke

Tirsdag d. 25. april kl. 19.00 er Assens provstis reformationsmarathon nået til Tommerup kirke, og denne gang er det Confessio Augustanas artikel 26, der handler om forskel på spiser, der skal behandles. Som bekendt hører Confessio Augustana til Folkekirkens såkaldte bekendelsesskrifter, dvs. det trosgrundlag, vores Folkekirke bygger på.

Vi har fået vores biskop, Tine Lindhardt, til at komme og fortælle om artikel 26. Læs i øvrigt på side 3 og 4 i kirkebladet, hvilke tanker Tine Lindhardt gør sig om en ny reformation. Desuden vil vi synge nogle salmer, og Svend Faarvang vil fortælle lidt om Tommerup kirke og dens historie, der også har en hel del med reformationen at gøre.

Efter en times tid i kirken går vi ned i sognehuset, hvor menighedsrådet er vært ved en forfriskning, og hvor der også kan blive lejlighed til en hyggelig Luthersnak – også med biskoppen!

Vel mødt til reformationsmarathon i Tommerup kirke!

 

Syng-sammen-aften på efterskolen

I samarbejde med menighedsrådene indbyder Tommerup Efterskole til syng-sammenaften og sangforedrag med Rasmus Skov Borring torsdag den 19. september kl. 19.30. Kom og oplev glæden ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver. Der vil være et udvalg af forskellige tiders tekster og melodier fra Højskolesangbogen – kombineret med fortællinger om sangene. Desuden vil Rasmus Skov Borring, der er pianist, komponist og foredragsholder med baggrund i efterskoleverdenen, fortælle om sit samarbejde med forfatteren Jens Rosendal. Rasmus Skov Borring har gennem de seneste år været komponist bag en række nye fællessange – bl.a. tonerne til ”Gi’ os lyset tilbage” – Efterskolernes landsstævnesang, som i 2015 landede på en tredjeplads på DR’s Top 50 over danskernes foretrukne sange. Lige nu arbejder han på et nyt album med flere folkekulturelle sange – bl.a. med tekster af Halfdan Rasmussen, Grundtvig og Tove Ditlevsen. Kom og oplev Rasmus Skov Borring, der er optaget af at holde den danske sangskat levende og gøre den tilgængelig for nye generationer. Og kom og oplev glæden ved at synge sammen!

Søndag den 2. februar kl. 19.00 er der kyndelmisse-gudstjenester både i Tommerup kirke og i Broholm kirke. Det er årets konfirmander, der har tilrettelagt gudstjenesterne sammen med henholdsvis Svend Faarvang og Karen Frendø  Ebbesen.

Gudstjenesterne handler om at tænde lys, og det vil glæde konfirmanderne at se mange til disse aftengudstjenester, som helt sikkert bliver fine og stemningsfulde kyndelmisseoplevelser i vore kirker.

Og så inviterer konfirmanderne alle til pandekager i sognehuset/ menighedshuset efter kyndelmissegudstjenesterne.

Kom og vær med!

www.kyndelmisse.dk skriver om kyndelmisse

Kyndelmisse (eller Mariæ renselsesdag) er en gammel kristen helligdag, der falder hvert år den 2. februar. Dagen blev af danskerne kaldt for Kjørmes Knud. Kyndelmisse er også en fordanskning af de latinske ord for lysmesse: kyndel = candelarum, altså lys og missa altså messe. Det er dagen, hvor det markeres at halvdelen af vinteren er gået, og i den katolske kirke fejres dagen stadig med en stor lysmesse, hvor de lys som skal bruges i det kommende år velsignes.

Lysfesten er i dag ikke længere en officiel helligdag i Danmark.

Med helligdagsreformen af 1770 blev kyndelmisse sammen med 10 andre helligdage, blandt andet 3. juledag, 3. påskedag, Skt. Hans Dag, Vor Frue Dag, afskaffet. Selv om kyndelmisse i over 200 år derfor ikke har haft en officiel status som helligdag, er der i disse år en tendens til, at flere og flere kirker markerer dagen med særlige lysgudstjenester, evt forbundet med dåb af kommende konfirmander. Ved kyndelmisse afholdtes Kjørmes-gilde, traditionelt et sammenskudsgilde, hvor der spistes en kraftig suppe, pandekager med øl og brændevin eller stuvet hvidkål med flæsk og pølse.

Mange traditioner og varsler er knyttet til kyndelmisse. Frugttræer piskes med ris for at sikre en god høst, rituelle pløjninger skulle også sikre god høst. Flæsk skulle spises for at forhindre hunger, og vejret på denne dag kunne spå om forårets komme. F.eks. hvis det blæser så meget, at 18 kællinger ikke kunne holde den 19. ved jorden så vil foråret snart være på vej og Kjørmes tø er så godt som 100 læs hø. man sagde også, at Skt. Peter smed den varme sten i vandet denne dag, så isen kunne smelte og foråret komme, idet dagen regnes for årets koldeste. En tommelfingerregel for bønder var, at de skulle have halvdelen af foderet til dyrene tilbage, da dyrene først kunne komme på græs i maj måned.

Kirkefrokost og fernisering

Søndag den 3. september after gudstjenesten kl. 10:30 i Tommerup Kirke

Igennem nogle måneder har vi kunnet glæde os over Ivan Lindegaards billeder, der har været udstillet i Tommerup sognehus. I begyndelsen af september er det nogle nye kunstværker, der vil blive ophængt. Efter gudstjenesten søndag den 3. september vil der være kirkefrokost i sognehuset samt fernisering på en udstilling af tidligere studenterpræst Erik Strids billeder. Erik Strid kalder udstillingen “Fra Fyn til Umbrien – fra Svendborg til Assisi – og tilbage igen”, og han fortæller i øvrigt:

“Udstillingen bliver et slags parløb mellem to af mine kæpheste gennem hele – eller det meste af – livet: Den første er min ulykkelige kærlighed til kunsten, som stort set aldrig er blevet til andet end studier i guldalderstil. Den anden er et næsten lige så langt og endnu mere kompliceret forhold til den italienske helgen fra 1200-tallet Frans
af Assisi, som til gengæld nærmer sig en afklaring. Ganske enkelt vil jeg vise en række oliemalerier fra Danmark – mest fra Fyn og ikke mindst Svendborg – og en række tegninger og akvareller fra mine ganske mange ture til Assisi, hvor jeg mest har givet rollen som rejseleder. Jeg arbejder lige nu heftigt på at gøre en bog om Frans af Assisi færdig. Det bliver den næppe til udstillingen, men dens temaer vil nok på en eller anden måde være synlig. Billedet her til venstre er et rigtigt kringlet hjørne fra Assisi, Piazza del Vescovado, hvor mange århundreder er mast sammen, fra romertid til barok.”
Kom og vær med til gudstjenesten i Tommerup kirke søndag den 3. september kl. 10.30 og til kirkefrokosten i sognehuset bagefter. Og glæd dig til at se Erik Strids fine billeder fra Fyn til Umbrien

 

De Ni Læsninger

Nedenstående korte redegørelse er hentet fra Bibelselskabets hjemmeside.

“De Ni Læsninger er en musikgudstjeneste og en forberedelsesgudstjeneste til julen. Traditionen stammer fra England, hvor den første gang blev fejet den 24. december 1918 i King’s College Chapel i Cambridge. Siden da er den blev fejret samme sted hvert eneste år på nær én undtagelse i 1930. Selv under 2. verdenskrig fortsatte man, skønt kirkens mosaikruder – og varmen derfor også – manglede.

Gudstjenesten blev lavet af kirkens nye præst Eric Milner-White, som ønskede at bringe fornyelse i kirkens liturgiske liv. Allerede året efter blev skikken kopieret af en række andre kirker i England. Siden 1928 er gudstjenesten fra King’s College i Cambridge blevet transmitteret af BBC direkte den 24. december, og det anslås, at den aflyttes af mere end 4 millioner mennesker verden over.

I King’s College fejres gudstjenesten altid den 24. december kl. 15.00 som optakt til julens øvrige gudstjeneste. I Danmark er der i mange kirker blevet tradition for at fejre De Ni Læsninger en søndag i adventstiden som en forberedelse til julen.

Hvad enten musikken og sangen leveres af professionelle musikere og sangere eller af den lokale menighed, er styrken i gudstjenesten de ni bibellæsninger, som har givet gudstjenesten navn. Temaet for gudstjenesten er – sådan som det udtrykkes i valget af bibelteksterne – målet og formålet med Guds kærlighed til hele sin skabning. Gennem teksterne fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse sådan som den udspilles i den bibelske historie.”

de-ni

 

 

En dejlig afslutning efter et godt minikonfirmandforløb.

Den 16. juni sluttede vi forårets minikonfirmandforløb i Broholm kirke af med en gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne blandt andet spillede: ”I Østen stiger solen op…” med boom wrackers, og de hørte Jesu lignelse om det forsvundne får.

Efter gudstjenesten grillede Jørgen og Lars bøffer og pølser, så vi stod ude i solskinsvejret til duften af grillet kød og nød god mad, inden alle, store som små, dystede i dart, stigegolf, mikado, ringspil m.m. Kirkens område summede af liv og familiehygge på en flot aften, hvor vi nåede kaffen og kagen, inden himlen blev gråsort.

Tak til minikonfirmanderne og jeres familier for jeres deltagelse: forløbet igennem og i en fin aften, hvor vi klart fornemmede at sommeren er på vej.

Fælles friluftsgudstjeneste  2. pinsedag. 

Det er efterhånden blevet en god tradition, at vi holder en årlig friluftsgudstjeneste i præstegårds- haven. Det er “til pinse, når skoven bli’r rigtig grøn”, det foregår, nærmere bestemt 2. pinsedag.

Det er en fælles gudstjeneste for Tommerup og Broholm sogne, og i år er det mandag den 21. maj kl. 14.

Også i år har vi fået Odense Brass Band til at levere musikken, og de vil spille til nogle af vore dejlige pinsesalmer. Desuden giver de et par flotte ekstranumre, og efter gudstjenesten er der et lækkert kaffe- og kagebord i sognehuset. Vi håber, at mange vil tage en kage med, – gerne lagkage el. lign. Så laver vi en afstemning om den bedste kage og kårer “Årets kagebager i Tommerup 2018”.

Kom og vær med til en festlig frilufts-musik-gudstjeneste 2. pinsedag – med tilhørende kagespiseri.

Gospel-workshop i Tommerup!

Lørdag den 30. april indbyder Assens Gospelkor til gospel-workshop i Tommerup kirke og sognehus. Stig Möglich Rasmussen er den inspirerende og dygtige korleder og pianist. Han leder flere kor og underviser i forskellige former for musik. Nu og da er han også selv at finde på scenen som sanger. Workshoppen begynder kl. 8.30, og dagen slutter med en gospelkoncert i Tommerup kirke kl. 16. Alle er velkomne til at deltage – øvede såvel som begyndere, – unge såvel som ældre. Dagen starter med kaffe, og så øves der – med måske kendte og sikkert også ukendte gospelsange, som spænder vidt i rytmer – lige fra stille rytmer til noget med gang i. Man skal tilmelde sig workshoppen af hensyn til forplejningen. Det koster 150 kr. inkl. frokost, vand, frugt, kaffe/the og kage. Tilmelding til Berit på straaruphagh@gmail.com eller 51 53 73 99. Indbetaling: Konto nr. 7670-5641480 – mrk. workshop og navn. Kom og vær med. Det er rigtig spændende at synge gospel! Alle er også velkomne til koncerten kl. 16. Det koster 30 kr. for voksne, og børn er gratis.

assens-gospelkor

Glimt fra en herlig heldagstur til Odense.

Den 25. februar var vi med konfirmanderne fra Tallerup skole på en heldagstur til Odense. Vi havde en dejlig dag, med spændende besøg og oplæg. Første stop var Munkebjerg Kirke – en noget mere moderne kirke end Broholm. Den er bygget i 1960 og har 60`er præg. Kirkens organist Michael Thomsen demonstrerede det store fine orgel for os, og vi hørte lidt om kirkens tilblivelse.
Efter at have nydt et rundstykke i kirkens sal kørte vi videre til OUH, hvor hospitalspræst Jens Buchwald Andersen fortalte om arbejdet som sygehuspræst på Region Syds største hospital.
Fra OUH tog vi til Domkirken, hvor vi bl.a. så den store flotte kirke med Claus Bergs altertavle. Vi hørte også spændende oplæg om Reden Odenses arbejde blandt udsatte kvinder, og om Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejdes engagement i flygtninge og indvandrere.
Til sidst blev vi hentet af H C Andersen (Torben Iversen), der fortalte om sit liv i sin hjemby.
En dejlig dag med en flok oplagte og interesserede konfirmander.

Broholm

Tommerup

Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før
kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks