DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag

Uncategorized

Gudstjenesterne aflyses overalt i folkekirken

Pressemeddelelse fra alle biskopper:

Biskopperne følger regeringens beslutning om at indstille alle offentlige institutioners indendørsaktiviteter. Det betyder, at alle gudstjenester aflyses indtil videre. Kirkelige handlinger som dåb, begravelser og vielser kan stadig afholdes, men ikke i forbindelse med gudstjenester og uden offentlig adgang. Det sker for at forebygge Corona-smittespredning og dermed tage hensyn til de svageste borgere. 

12.03.2020

Alle gudstjenester er aflyst, indtil videre i de kommende 14 dage, det vil sige til og med fredag den 27. marts.

Landets præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Sjælesorg til syge og andre udsatte grupper over Skype eller telefon vil desuden blive styrket. Der er desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med en præst på internettet. 

 

”Vi skal tage situationen med den alvor, som sundhedsmyndighederne lægger op til. Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst til landets borgere i en krisetid. Derfor vil vi gøre en stor indsats for at udbygge alternativer til kirkernes gudstjenester via radio, tv og internettet,” siger Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, på vegne af alle biskopper, der her til morgen har drøftet situationen og regeringens nye tiltag. 

Færre gæster til bryllup og begravelse 

De velkendte kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser, kan fortsat gennemføres men under hensyn til forholdene, men under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere skal afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere. 

”Vi anbefaler, at kirkerne kun bliver halvt fyldt. Så enten skal antallet af gæster til fx vielser eller dåb begrænses, eller datoen kan udskydes,” siger Peter Skov-Jakobsen. 

”Vi er klar over, at mange er optaget af at finde ud af, hvilke konsekvenser den nuværende situation har for de planlagte konfirmationer landet over. Vi beder om forståelse for, at vi endnu ikke kan melde noget ud på det område, men vil gøre det, så snart der er kommet afklaring på området.” 

Konfirmandundervisningen er også aflyst de næste 14 dage, hvor skolerne også er lukkede. 

Hotdoggudstjeneste

Hotdoggudstjeneste

Tirsdag d. 21. januar kl. 17.30 er der igen – i samarbejde med FDF – hotdog-gudstjeneste i Broholm kirke, hvor Svend Faarvang fortæller, og vi beder Fadervor og synger sammen. Bagefter går vi ned i menighedshuset og spiser hotdogs. Efter maden er der leg, hygge, snak og en kop kaffe. Kl. 19 siger vi godnat og på gensyn.

Det er for børn i alle aldre – og forældre og bedsteforældre. Og det er gratis!

Igen i år kommer “kirkemusen” på besøg og “juler” med børnene fra 0-klasserne, børnehaver og dagplejer.

Det foregår fredag den 13. december. Først er det i Broholm kirke kl. 9.00. Her er alle børn fra 0-klasse på Tallerupskolen, Himmelrummet, Kilden, dagplejerne og alle andre interesserede inviteret, og Ib Berg og Svend Faarvang vil hjælpe med at finde ud af, hvad julen er.

I Tommerup kirke er det kl. 10.30, og her er børn fra 0-klasse på Tommerup skole, Overmarksgården, dagplejerne og alle andre interesserede velkomne.

Bag kirkemusens maskering gemmer Tine Skau sig, og hendes musikalitet og store hitte-på-som-hed skal nok gøre det til en rigtig god før-jule-oplevelse for alle.

Julekoncert i Tommerup kirke

Christoffer Brodersen har sunget koncerter med de fleste af landets symfoniorkestre og har turneret i USA, Asien og Europa med vokalgruppen Basix. Uddannet på musicalakademiet i Fredericia og haft bærende roller i bl.a. “Les Miserables” på Aarhus Teater, “Chess” på Jysk Musikteater, RENT på Fredericia Teater og “We Will Rock You”, som spillede 18 shows for fulde huse i Royal Arena i 2017.

Mark Dixon er uddannet sanger fra The Academy of Contemporary Music i London, hvor han blev kåret som “Most outstanding vocalist of the year”. Mark har efterfølgende haft en lang musikalsk karriere som forsanger i forskellige bands, samt sunget store solistpartier med Sønderjyllands Symfoniorkester. Mark er i dag frontman i det anerkendte hitorkester Festmaskinen.

Christoffer Brodersen og Mark Dixon er begge opvokset i Sønderjylland og formede i gymnasiet duoen “Mark & Christoffer”, som netop har haft 20 års jubilæum.

Rikke Hvidbjerg er uddannet fra Det Danske Musical Akademi i 2003 og har gennem årene markeret sig med roller i bl.a. Grease, Cabaret, Lizzie, Rent, Elsk Mig I Nat, Crazy Christmas Cabaret, Jesus Christ Superstar, American Idiot, Anything Goes og Chicago. Hun turnerede med Rasmus Seebach i to år og medvirkede på albummet Mer’ End Kærlighed, og har derudover sunget backing både live og på plade for Sanne Salomonsen, Linda P, Szhirley og Anna David blandt mange andre. Hun er som den første kvinde nogensinde ansat som sangerinde i Livgardens Musikkorps og var i 2012 i Afghanistan for at underholde de danske tropper. Var i efteråret 2017 med i ekspertpanelet til DanskPOP Talent.

Kom og tag godt imod vor nye sognepræst
Karen Frendø Ebbesen
ved indsættelsen søndag den 4. august kl. 9.15 i Tommerup og 10.30 i Broholm kirke.
Provst Ole Hyldegaard Hansen vil forestå indsættelsen, og efter gudstjenesten i Broholm kirke er alle velkomne i menighedshuset, hvor der bliver lejlighed til at hilse på Karen og til at få lidt godt at spise og drikke ved pølsevognen, som er parkeret udenfor!

Tommerup Menighedsråd og Assens-Gamtofte Menighedsråd indgår samarbejde

Ud fra tilkendegivelser fra mange med tilknytning til kirken, har Tommerup Menighedsråd de seneste måneder drøftet mulighederne for optimeringer på området. Disse ønsker om at anvende personalemæssige, finansielle og materielle ressourcer på den mest hensigtsmæssige og optimale måde, samt sikre gode og fleksible arbejdsforhold for personalet, har nu mundet ud i en samarbejdsaftale med Assens-Gamtofte menighedsråd om drift af Tommerup Kirkegård. Formålet er desuden at sikre en effektiv løsning af opgaverne, idet en udvidelse af kirkegårdssamarbejdet bidrager til en volumen, så der kan skabes et godt fagligt miljø blandt medarbejderne. Samarbejdet indebærer øvrige fordele f.eks. i forbindelse med anskaffelse af maskiner, hvor man for nogen maskiner og udstyrs vedkommende kan klare sig med færre end hvis alle kirkegårde skulle have hver sin maskinpark. Assens og Gamtofte menighedsråd indgik allerede i 2016 et samarbejde omkring fælles kirkegårdsdrift af de to sognes kirkegårde.

Det er aftalt, at samarbejdet organiseres således, at de to medarbejdere ved Tommerup Kirkegård fremover vil være ansat under Assens-Gamtofte Menighedsråd. Samarbejdet starter formelt d. 1. juni, men der vil ske en løbende overgang til de nye arbejdsmåder i løbet af juni måned. Der vil som udgangspunkt være medarbejdere til stede på kirkegården tirsdag og onsdag samt mandag eller torsdag i samt efter nærmere aftale.

Tommerup menighedsråd varetager fortsat kirketjenesten omkring de kirkelige handlinger, undtagen i forbindelse med begravelser, bisættelser og særlige arrangementer.

Spørgsmål vedr. gravsteder og pasning af disse, rettes efter 1. juni, 2019 til Kirkegårdskontoret – Tlf. 64 71 21 43, og hvor åbningstiderne er som følger:

Mandag 9.30 – 15
Tirsdag  9.30 – 15
Onsdag 9.30 – 15
Torsdag 9.30 – 16
Fredag   9.30 – 14

Spørgsmål  i forbindelse med begivenheder som begravelser, bryllupper, dåb mm. i Tommerup Sogn, skal fortsat ske til Tommerup Kirke på tlf. 6476 1254

Med venlig hilsen
Tommerup menighedsråd
Peter Munk Povlsen
Anette B. Vig

Nytårsgudstjenester

VELKOMMEN TIL DET NYE ÅR: Vore nytårsgudstjenester holder vi også denne gang nytårsaftensdag, som jo er mandag den 31. december. Der er gudstjeneste kl. 14.00 i Broholm kirke – og kl. 15.30 i Tommerup kirke. Efter gudstjenesterne er der et glas boblevand og et stykke kransekage til alle – og lejlighed til at ønske hinanden godt nytår. Og så skulle alle nok kunne nå hjem til Dronningens nytårstale!

Børnejul med kirkemusen

I år kommer “kirkemusen” på besøg og “juler” med børnene fra børnehaver og dagplejer. Det foregår mandag den 17. december. Først kommer kirkemusen på besøg i Broholm kirke kl. 9.30. Her er alle børn fra Himmelrummet, Kilden, dagplejerne og alle andre interesserede inviteret, og Ib Berg og Svend Faarvang vil hjælpe kirkemusen og børnene med at finde ud af, hvad julen handler om. I Tommerup kirke er det kl. 10.30, og her er børn fra Overmarksgården, dagplejerne og alle andre interesserede velkomne. Også her vil kirkemusen med fagter og mimik og med hjælp fra Ib Berg og Svend Faarvang hjælpe med at fortælle om julen. Bag kirkemusens maskering gemmer Tine Skau sig i øvrigt, og hendes musikalitet og store hitte-på-som-hed skal nok gøre det til en rigtig god før-jule-oplevelse for børnene.

Syng julen ind.

I BROHOLM: Der er mange gode advents- og juletraditioner. Blandt dem, vi har her lokalt, er der vores “Syng-julen-ind-arrangement” i Broholm kirke. I år vil vi traditionen tro synge julen ind sammen med Seniorkoret under ledelse af Lars Nicolajsen onsdag den 4. december kl. 19.30. Koret vil både synge nogle af de gamle julesange og salmer og nogle af de helt nye, og der bliver naturligvis også lejlighed til at synge med.
Når vi er færdige i kirken, er menighedsrådet vært ved en gang kaffe, te og æbleskiver i menighedshuset, og her skal den traditionelle julehistorie heller ikke mangle.

Sensommerudflugt

Årets sensommerudflugt går til Middelfart og omegn. Det er tirsdag d. 18. september, og der er afgang fra Tommerup kirke kl. 13.00, fra Mission Afrika Genbrug kl. 13.05 og fra Torvet i Tommerup St. kl. 13.15.

Turen går først til keramikmuseet CLAY, der ligger lige ved Kongebroskoven i Middelfart. Her skal vi se det spændende museum og den aktuelle udstilling, der har fået navnet “Keramiske veje 2018 – sammen og hver for sig”. Vi får først en introduktion til museet og udstillingen og går derefter rundt og ser de smukke keramiske værker.

Fra Middelfart kører vi ad smukke fynske småveje til Føns, hvor sognepræst Vita Andreasen venter os med kaffebord i præstegården. Her vil Vita også fortælle om sit arbejde med “Kirken på landet”, og desuden tager hun med os til en af “sine” kirker, Husby kirke, og fortæller om denne flotte og særprægede kirke.

Endelig går turen hjemover ad flere smukke vestfynske veje. Vi regner med at være tilbage i Tommerup kl. 18.

Tilmelding senest fredag den 14. september på 64 76 12 54. Pris 250 kr., som betales på sensommerudflugten.

Broholm

Tommerup

Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før
kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks