DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag

Ib Berg

Fyraftensandagt, pizza og

Togetherness – om Afrikas kaos, kunst og kultur

Onsdag den 6. november kl. 17.30 er der mulighed for at komme med en tur til Zimbabwe! Først er der fyraftensandagt i Tommerup kirke v/ Christian Balslev-Olesen. Derefter spiser vi pizza i sognehuset, inden Birgitte og Christian Balslev-Olesen fortæller og viser billeder om “Togetherness”. Det handler om Afrikas kaos, kunst og kultur.

Zimbabwe var under Mugabes styre gennem flere kaotiske perioder. Mugabe blev fjernet i 2017, men befolkningen lider fortsat under voldsom fattigdom, arbejdsløshed og inflation.

Men Zimbabwe har også en af de mest aktive kunstscener på kontinentet, og kunsten er med til at give folk i Zimbabwe håb.

Zimbabwe betyder huse af sten, og shonafolket, den største etniske gruppe i landet, har udviklet en helt særlig tradition for stenkunst, som det f.eks. ses på den meget fine shona-skulptur i sognehuset. Flere kunstnere har kaldt deres skulpturer Togetherness, der handler om fællesskab og knytter sig til det afrikanske begreb ’ubuntu’, der betyder, at vi bliver til igennem hinandens menneskelighed.

Birgitte og Christian Balslev-Olesen har boet og arbejdet i Zimbabwe for Folkekirkens Nødhjælp i flere år. De vil fortælle om deres samarbejde med kunstnere i Zimbabwe og dermed lave en anden fortælling om Zimbabwe og Afrika end den, vi normalt hører – om kontinentet med nød og elendighed.

Kom og hør mere onsdag den 6. november!

Påske andagt og Kirkevandring

Søndag den 2. april kl. 9 til ca. 14 .

  – et samarbejde mellem de fire sogne i den gamle Tommerup kommune: Verninge, Brylle, Tommerup og Broholm. Den nyeste ide, vi gerne vil prøve af, er en vandring fra Broholm kirke til Brylle kirke. Vandringen vil altså komme til at finde
sted 2. påskedag, den 2. april. En af teksterne til 2. påskedag er beretningen om vandringen til Emmaus. Om to vandringsmænd, der kort efter Jesu opstandelse går af sted til Emmaus. Undervejs taler de om forskellige spørgsmål, om indtryk fra de forgangne dage i Jerusalem og om, hvor skuffede de er over, at Jesus er død. Heldigvis slutter en tredje vandringsmand sig til dem og blander sig i deres samtale, hvilket fuldstændig forandrer de tos verden. For det er den opstandne Jesus, der slår følge med dem, og da bliver håbløshed vendt til håb, og de kan frimodigt gå videre ad den vej, der er deres. Om det er påskens budskab, vi taler med hinanden om, når vi vandrer af sted, eller det er det gryende forår eller højtidens familiefrokost, det afgør den enkelte, men vi begynder med en påskeandagt i Broholm kirke, og vi slutter af med en i Brylle kirke. Vi får noget at gå videre på ad den vej, der er vores. Vi begynder kl. 8.30 med rundstykker i menighedshuset ved Broholm kirke. Kl. 9.00 er der andagt i kirken v/Dorthe Terp Dahl. Derefter begynder vandringen, der er på 6-7 km. Der vil være stop undervejs med en snack/lidt at drikke og toiletmulighed. Der vil også blive mulighed for videretransport med bil for deltagere, der ikke kan gå så langt. Ved ankomsten til Brylle mellem ca. kl. 12.30 og 13 er der en let frokostbuffet klar. Kl. 13.30 afsluttes med en andagt i Brylle kirke. Der kræves ikke tilmelding, og det er gratis at deltage.

Babysalmesang

Babysalmesang i Broholm Kirke

• – Starter 31/8 kl. 9.15 og er for forældre med spædbørn i Tommerup-Broholm og Brylle sogne. Det er et tilbud om at komme i Broholm Kirke og synge-, danse- og gynge salmer og børnesange med deres børn i alderen 0 – 8 mdr.
Musikalsk samvær med de helt byder på nærvær og intensitet og det er med til at udvikle børnene mentalt og følelsesmæssigt. Der er også plads til en ammetår eller bleskift, hvis det er det primære behov.
• Børnene er meget koncentrerede og lyttende, husker meget hurtigt et forløb og viser hurtigt genkendelse og forventningens glæde.
Der kræves ingen forudsætninger! Alle kommer med den stemme de har og bliver mere fortrolige med den stemme, de måske ikke bruger så meget og derfor ikke kender så godt. Vi lærer mens vi gør tingene.
• Underviser er Ingvil Bjaastad, som er uddannet sanger og musikpædagog fra Det Fynske Musikkonservatorium.
• Hvor og hvornår
• Tilbudet er sat til at strække sig over 10 gange, hver torsdag kl. 9.15 fra den 31/8. Vi laver musik sammen de første ca. 45 min, hvorefter vi slapper af sammen, med en kop kaffe og en ammetår i sognehuset. Sidste gang bliver lørdag formiddag den 4/11, hvor vi har afslutning med sognepræst Annette Kjær Jørgensen.
Tilmelding
Det er gratis at deltage, men det kræver tilmelding. Vi begrænser holdet til max.10 deltagende børn med en forælder. Tilmelding kan ske til kirkesangeren på tlf: 29387438 eller pr.mail på mail@ingviil.dk. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.

Ingvil Bjaastad
Sanger og musikpædagog

Mini-konfirmand-gudstjeneste

21. juni kl. 17:00 i Tommerup Kirke

I løbet af foråret har 35 mini-konfirmander været på opdagelse i og omkring Broholm kirke. Denne herlige flok af “3.-klasser” fra Tallerupskolen er hver torsdag eftermiddag mødtes med Aase, Karen, Annette, Rasmus og Svend, og det har vist alle haft stor fornøjelse af. Minierne har bl.a. lavet deres egen mini-konfirmandbog med flotte billeder, og så har flokken også været på udflugt. Den gik til Domkirken i Odense, hvor billedet herover er taget, og til Tommerup kirke og præstegård. Torsdag den 15. juni er det 8. og sidste gang, minierne mødes, og da skal de på skattejagt. Og hele forløbet slutter vi af med en mini-konfirmand-gudstjeneste (for alle årets mini-konfirmander i Tommerup og Broholm sogne og deres familier). Det er i Tommerup kirke onsdag den 21. juni kl. 17! Efter gudstjenesten spiser vi sammen, og så bliver der også et hyggeligt familieløb i præstegårdshaven.

Konfirmation i Broholm kirke

Traditionen tro er der konfirmation i Broholm kirke Store Bededag. I år er det fredag den 27. april, hvor Svend Faarvang ved gudstjenesten kl. 9 konfirmerer “sine” 24 konfirmander, mens Annette Kjær Jørgensen ved gudstjenesten kl. 11 konfirmerer “sine” 20 konfirmander. Det skal nok blive festligt.

Kirkegårdsandagt på Broholm Kirkegård

FREDAG OP TIL PINSE: Fredag d. 2. juni kl. 16.30 er der kirkegårdsandagt på Broholm kirkegård. Vi har gjort det før påske og før jul i 2016 – op til højtiderne, hvor der kommer en del på kirkegården for at se til deres kæres grave. Her i 2017 bliver det op til pinse, hvor solen forhåbentlig skinner, og det er lidt lunere i vejret. Vi inviterer til salmesang og nogle ord om Guds livgivende ånd, om sjælesørgeren fra det høje, der ”trøster over alle tab”, der gør Gud nærværende for os i vores sorg og savn. Efter andagten byder Broholm menighedsråd på en kop kaffe/ the og lidt sødt i menighedshuset. Alle er velkomne.                 Annette Kjær Jørgensen

Konfirmandturen til København 12. april 2018

En dejlig tur med konfirmanderne til København.

Tidligt om morgenen d.12. april tog vi af sted  til Roskilde og København med konfirmanderne fra Tommerup sogn og Tallerup sogn. Vi så Roskilde Domkirke og hørte om de fsk. konger, der er begravet der – bl.a. Christian d. 4.

I København så vi Amalienborg, Marmorkirken, Christiansborg, hvor Jane Heitmann viste os rundt og vi overværede en spørgetime om overenstkomstforhandlingerne.

Vi var oppe i Rundetårn for at skue ud over København fra oven af, vi var i Vor Frue Kirke, Marmorkirken og besøgte Folkekirkens Nødhjælp – og vi spiste dejlig mad på Dalle Valle.

En meget hyggelig dag med mange gode oplevelser.

En hyggelig påskevandring med 0. klasse fra Tommerup skole.

Som indledning til påskeferien var 0. klasse fra Tommerup skole i dag på besøg i sognehuset og Tommerup kirke, for at høre om palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag. De sang hosianna, gik tur på påskedugen oppe i kirken, fik vasket fødder, så små film om Snappers møde med skærtorsdag og langfredag, satte gule påskeliljer på korset og var ude og finde påskeæg. det var en dejlig formiddag.

Tak for besøget 0. klasse.

 

Operahits og operetteperler

Onsdag den 20. november kl. 19.00 er der koncert i Verninge kirke. De fire sogne, Verninge, Brylle, Broholm og Tommerup, indbyder i fællesskab til koncert med OperetteKompagniet. Vidunderlige og genkendelige melodier sunget af tenorerne Thomas Peter Koppel og Jonathan Koppel, der akkompagneres af Carol Conrad, og på repertoiret står godter fra operaens og operettens verden samt sange fra forskellige verdenshjørner. Koncerten er gratis, og alle er velkomne!

Luthermaraton i Tommerup Kirke

Tirsdag d. 25. april kl. 19.00 er Assens provstis reformationsmarathon nået til Tommerup kirke, og denne gang er det Confessio Augustanas artikel 26, der handler om forskel på spiser, der skal behandles. Som bekendt hører Confessio Augustana til Folkekirkens såkaldte bekendelsesskrifter, dvs. det trosgrundlag, vores Folkekirke bygger på.

Vi har fået vores biskop, Tine Lindhardt, til at komme og fortælle om artikel 26. Læs i øvrigt på side 3 og 4 i kirkebladet, hvilke tanker Tine Lindhardt gør sig om en ny reformation. Desuden vil vi synge nogle salmer, og Svend Faarvang vil fortælle lidt om Tommerup kirke og dens historie, der også har en hel del med reformationen at gøre.

Efter en times tid i kirken går vi ned i sognehuset, hvor menighedsrådet er vært ved en forfriskning, og hvor der også kan blive lejlighed til en hyggelig Luthersnak – også med biskoppen!

Vel mødt til reformationsmarathon i Tommerup kirke!

 

Broholm Tommerup Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før


kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks