DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag

BABYSALMESANG

Babysalmesang og rytmik i vore kirker er et musiktilbud til forældre med babyer i alderen 0-12 måneder. Gennem babysalmesangen får barnet stimuleret de fleste af sine sanser, og undervisningen giver også et tæt og unikt samvær mellem barn og forælder. Undervisningen tager udgangs-punkt i gamle og nye salmer brugt på en ny, sjov og inspirerende måde. Det smukke kirkerum er rammen om sang og leg. Der synges både kendte børnesange, nye børnesange og salmer. De gode børnesange og de smukke salmer kommer så at sige ind med modermælken.

babysalmesang

Hvis du og dit barn (under et år) har lyst til at være med til babysalme-sangen, skal du bare ringe og tilmelde dig til kirkekontoret, tlf. 64 76 12 54.

Broholm

Tommerup

Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før
kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks