DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag

Kom og tag godt imod vor nye sognepræst
Karen Frendø Ebbesen
ved indsættelsen søndag den 4. august kl. 9.15 i Tommerup og 10.30 i Broholm kirke.
Provst Ole Hyldegaard Hansen vil forestå indsættelsen, og efter gudstjenesten i Broholm kirke er alle velkomne i menighedshuset, hvor der bliver lejlighed til at hilse på Karen og til at få lidt godt at spise og drikke ved pølsevognen, som er parkeret udenfor!

Broholm

Tommerup

Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før
kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks