DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag

Tommerup Menighedsråd og Assens-Gamtofte Menighedsråd indgår samarbejde

Ud fra tilkendegivelser fra mange med tilknytning til kirken, har Tommerup Menighedsråd de seneste måneder drøftet mulighederne for optimeringer på området. Disse ønsker om at anvende personalemæssige, finansielle og materielle ressourcer på den mest hensigtsmæssige og optimale måde, samt sikre gode og fleksible arbejdsforhold for personalet, har nu mundet ud i en samarbejdsaftale med Assens-Gamtofte menighedsråd om drift af Tommerup Kirkegård. Formålet er desuden at sikre en effektiv løsning af opgaverne, idet en udvidelse af kirkegårdssamarbejdet bidrager til en volumen, så der kan skabes et godt fagligt miljø blandt medarbejderne. Samarbejdet indebærer øvrige fordele f.eks. i forbindelse med anskaffelse af maskiner, hvor man for nogen maskiner og udstyrs vedkommende kan klare sig med færre end hvis alle kirkegårde skulle have hver sin maskinpark. Assens og Gamtofte menighedsråd indgik allerede i 2016 et samarbejde omkring fælles kirkegårdsdrift af de to sognes kirkegårde.

Det er aftalt, at samarbejdet organiseres således, at de to medarbejdere ved Tommerup Kirkegård fremover vil være ansat under Assens-Gamtofte Menighedsråd. Samarbejdet starter formelt d. 1. juni, men der vil ske en løbende overgang til de nye arbejdsmåder i løbet af juni måned. Der vil som udgangspunkt være medarbejdere til stede på kirkegården tirsdag og onsdag samt mandag eller torsdag i samt efter nærmere aftale.

Tommerup menighedsråd varetager fortsat kirketjenesten omkring de kirkelige handlinger, undtagen i forbindelse med begravelser, bisættelser og særlige arrangementer.

Spørgsmål vedr. gravsteder og pasning af disse, rettes efter 1. juni, 2019 til Kirkegårdskontoret – Tlf. 64 71 21 43, og hvor åbningstiderne er som følger:

Mandag 9.30 – 15
Tirsdag  9.30 – 15
Onsdag 9.30 – 15
Torsdag 9.30 – 16
Fredag   9.30 – 14

Spørgsmål  i forbindelse med begivenheder som begravelser, bryllupper, dåb mm. i Tommerup Sogn, skal fortsat ske til Tommerup Kirke på tlf. 6476 1254

Med venlig hilsen
Tommerup menighedsråd
Peter Munk Povlsen
Anette B. Vig

Broholm

Tommerup

Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før
kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks