DET ER FOR BØRN...

Spaghetti- og hotdoggudstjenester o.m.m er for børn i alle aldre

KONFIRMATION

Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag er konfirmationsdage

DER SKER EN MASSE...

Kom og se en god film-eller hør et spændende foredrag

Luthermaraton i Tommerup Kirke

Tirsdag d. 25. april kl. 19.00 er Assens provstis reformationsmarathon nået til Tommerup kirke, og denne gang er det Confessio Augustanas artikel 26, der handler om forskel på spiser, der skal behandles. Som bekendt hører Confessio Augustana til Folkekirkens såkaldte bekendelsesskrifter, dvs. det trosgrundlag, vores Folkekirke bygger på.

Vi har fået vores biskop, Tine Lindhardt, til at komme og fortælle om artikel 26. Læs i øvrigt på side 3 og 4 i kirkebladet, hvilke tanker Tine Lindhardt gør sig om en ny reformation. Desuden vil vi synge nogle salmer, og Svend Faarvang vil fortælle lidt om Tommerup kirke og dens historie, der også har en hel del med reformationen at gøre.

Efter en times tid i kirken går vi ned i sognehuset, hvor menighedsrådet er vært ved en forfriskning, og hvor der også kan blive lejlighed til en hyggelig Luthersnak – også med biskoppen!

Vel mødt til reformationsmarathon i Tommerup kirke!

 

Broholm

Tommerup

Kirkebilen tlf. 64 75 12 00 - senest dagen før
kirkeblade

Nu kan du læse nye og ældre Kirkeblade fra hjemmesiden.
Link til Kirkebladet!

krusefiks